Kontakt

Kontakt do nas: bps@civitas.edu.pl

Zapraszamy do współpracy:-)


 

Dr Katarzyna Górniak – absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, pracuje na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także analizuje inicjatywy z zakresu pomocniczości. W ostatnim czasie koncentruje się na badaniach społeczno-kulturowych czynników funkcjonowania społeczności lokalnych. Od momentu powstania współpracuje z Uniwersytetem Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, członki Zarządu Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.

 


Paweł Winiarski – animator kultury, socjolog, absolwent Collegium Civitas w Warszawie; współautor projektu i programu Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, którym współkieruje od momentu powstania. W latach 2002 – 2008 wychowawca młodzieży w stacjonarnym programie UP. Współtwórca programu Teatru w Stodole w Teremiskach. Od 2009 roku prowadzi badania jakościowe nad kapitałem kulturowym i społecznym w gminie Białowieża. Współinicjator powołania Białowieskiej Pracowni Społecznej. Doktorant w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Kontakt: pawel.winiarski@teremiski.edu.pl


fighterkaDr Barbara Markowska – adiunkt w Katedrze Socjologii Collegium Civitas, ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie obroniła doktorat dotyczący politycznych i etycznych konsekwencji poststrukturalizmu. Obecnie zajmuje się teorią i historią idei (posthumanizm, biopolityka), teorią krytyczną a szczególnie zastosowaniem koncepcji Pierre’a Bourdieu  do badań nad uczestnictwem w kulturze oraz ekologią polityczną Bruno Latoura. Kontakt: barbara.markowska@collegium.edu.pl

 


Żaneta Bieniek – studentka Collegium Civitas. Kształtująca się socjolożka szczególnie zainteresowana filozofią szkoły frankfurckiej i muzyką XX i XXI wieku. Zamierza rozpocząć studia doktoranckie i poświęcić swoją przyszłość muzyce analizowanej z perspektywy socjologicznej. Jedna z designerek smaku podczas obozów badawczych w Białowieży.

 

 


Franciszek Sobieraj – absolwent socjologii w ISNS UW. Zainteresowania: teoria socjologiczna, filozofia, neurobiologia. Obecnie na Programie doktorskim Katedry Socjologii CC.

 

 

 


Monika Nowicka – socjolożka, absolwentka Collegium Civitas. Zainteresowania naukowe dotyczą społeczeństwa obywatelskiego i obywatelskości, socjologii miasta oraz socjologii kultury.

Kontakt: monika.nowicka@collegium.edu.pl