O Pracowni

Białowieska Pracownia Społeczna powstała w wyniku współpracy Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia i Collegium Civitas. BPS  pragnie skupiać jako instytucja badawcza  ludzi z różnych ośrodków formalnych i nieformalnych zainteresowanych prowadzeniem działalności badawczej i animacyjnej w Regionie Puszczy Białowieskiej.  Chcemy również by nasze działania służyły mieszkańcom gminy Białowieża.

Do zasadniczych celów BPS należą:

  1. Wymiana informacji i  integracja interdyscyplinarnego środowiska badaczy zajmujących się Regionem Puszczy Białowieskiej, rozumianym funkcjonalnie a nie terytorialnie;
  2. Podejmowanie wspólnych inicjatyw i prowadzenie projektów badawczych we współpracy z samorządem i lokalnymi organizacjami pozarządowymi;
  3. Koordynowanie procesu przyswojenia wyników badań i uspołecznienie zdiagnozowanych problemów przez mieszkańców Regionu.

Więcej o naszych działaniach przeczytasz w zakładce badania.