spotkanie z mieszkańcami w holu kina „Żubr”

SAMSUNGW czasie spotkania zależało nam na zderzeniu ze sobą różnych perspektyw i wypowiedziach reprezentantów odmiennych światów, które staraliśmy się opisać w naszym badaniu.  Nasza prezentacja składała się z pięciu bloków tematycznych dotyczących takich kwestii jak najbardziej popularne wydarzenia kulturalne w Białowieży, tożsamość miejsca, mapa wartości oraz zróżnicowanie w postrzeganiu przestrzeni społecznej gminy. Na sali był obecny wójt p. Albert Litwinowicz i przewodniczący Rady Gminy p. Wołkowycki, oraz dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury – Mateusz Gutowski. Nasze wystąpienie wzbudziło „gorącą” dyskusję, co traktujemy jako sukces. Padły pytania m. in. o przyczynę niskiej frekwencji w wydarzeniach kulturalnych, na które jak się okazało nie ma prostej odpowiedzi.  Konkluzją było stwierdzenie wójta, że rolą badań społecznych jest bardziej stawianie pytań  niż udzielanie jednoznacznych odpowiedzi i zachęta do dalszych badań miejscowej społeczności.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za poświęcony nam czas i życzliwość!