Badanie światów społecznych Białowieży

Odpoczynek na trawie

Zespół badawczy w składzie: dr Barbara Markowska, dr Xymena Bukowska, dr Katarzyna Górniak, Monika Nowicka, dr Marcin Jewdokimow, Paweł Winiarski, Hanna Szubert, Żaneta Bieniek, Karina Wielomska, Franciszek Sobieraj, Kacper Leśniewicz, Adam Szymczyk korzystając z uprzejmości Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia i Uniwersytetem Powszechnego w Teremiskach na czas badania zamieszkał w budynku Uniwersytetu w Teremiskach. Codziennie odwiedzaliśmy Białowieżę w celu spotkania się z naszymi rozmówcami. Badaczy interesowały wszystkie osoby „robiące coś” z kulturą i chętne do rozmowy, zarówno ludzie ważni ze względu na sprawowane funkcje, ale też zwykli mieszkańcy w różnym wieku i o różnej sytuacji materialnej. Celem wywiadów było poznanie opinii mieszkańców na temat m.in. tego jak się w Białowieży żyje, jakie odbywają się tu wydarzenia kulturalne i co mieszkańcy chcieliby zmienić wokół siebie na lepsze. Wszystkie informacje zebrane podczas rozmów są anonimowe i posłużą w charakterze zestawień zbiorczych do napisania raportu badawczego, który zostanie wkrótce opublikowany online.

Adam Szymczyk (członek BPS)

Zapraszamy do galerii zdjęć z obozu badawczego